Den lokale klimarisikoen

Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken inviterer til frokostmøte med kunnskapsdeling om klimarisiko på det lokale planet.

Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er oversvømte gater eller behov for nye, grønne arbeidsplasser.

Onsdag 6. mars kl. 08-09:45 på MESH i Oslo inviterer Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken til frokostmøte med kunnskapsdeling om klimarisiko på det lokale planet. Du kan melde deg på her:

I 2030 skal vi i Norge og Europa slippe ut mye mindre CO2 enn i dag. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU-nivå – fatte en rekke vedtak som legger føringer for oss som privatpersoner, virksomheter og offentlig forvaltning. Strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må vrakes før tiden. Det kan bli dyrt. Mange kommuner vil også merke at det kan koste dyrt når selve klimaet endres. Hvilke effekter vil klimaendringene få lokalt? Hvordan forebygge? Hvem skal betale?

Foreløpig program:

Velkommen v/ Kristine Falkgård, adm. dir.  i Kommunalbanken.

«Jakten på klimaendringene» med eksempler fra nord til sør i Norge. Bildereportasje v/ Mads Nyborg Støstad, journalist i NRK.

Norge og klimaendringer – hva må vi planlegge for de neste tiårene? v/ Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk Institutt.

Kommunene er førstelinjeforsvar når verdiene våre skal sikres mot et villere klima – om samspillet mellom kommunene og forsikringsbransjen v/ Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring og styreleder i Finans Norge.

Omstillingsrisiko lokalt – hvordan forebygge? Samtale med Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune og tidligere klima‐ og miljøminister, og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.

Hva sier Klimarisikoutvalgets rapport om den lokale klimarisikoen, og hva burde den sagt? v/ Helge Eide, Områdedirektør Interessepolitikk i KS.

«Klimaveikart Agder» – eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til å oppnå målene i Parisavtalen v/ Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune.

Møteleder er Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er gratis, vi serverer frokost fra 07.30, programmet varer fra 08.00 – 09.45. MESH ligger i Tordenskioldgate 3 rett ved Stortinget, gå opp i 2. etg.