#Klimafrokost: Grønn ammoniakk – vår neste store klimaløsning?

4. juni kl. 08-10 arrangerer vi Klimafrokost om ammoniakk som løsning for store utslippskutt.

Raske og store utslippskutt forutsetter at alle sektorer gjør seg uavhengig av fossil energi. Skipsfart er en slik sektor. Gjødselproduksjon er en annen. I begge disse sektorene har Norge lange tradisjoner og bred kompetanse.

Veien til nullutslipp forutsetter at det tas i bruk nye teknologier og løsninger. Ammoniakk kan være en slik mulighet. Grønn ammoniakk – produsert helt uten bruk av fossil energi – kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjon.

For Norge er grønn ammoniakk interessant fordi vi kan bruke vår fornybare energi til å produsere ammoniakk og dermed fortsatt være en viktig leverandør av drivstoff til skipsfarten og gjødsel til landbruket – bare uten klimagassutslipp.

På Klimafrokosten spør vi også om produksjon av grønn ammoniakk kan bli en mulig ny industri i Norge basert på fornybar energi.

Vi kommer tilbake med informasjon om innledere.

Arrangementet skal foregå i lokalet Gerhardsen i 7. etg. Vi serverer frokost fra klokken 07:30.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Påmelding