#Klimafrokost: Hva skjer med inntjening, jobber og utslipp om vi flytter investeringer fra olje til havvind?

Hva skjer hvis staten auksjonerer ut 1,5 GW havvind hvert år og samtidig reduserer investeringene i oljen ved å delvis endre innretningen i oljeskatteregimet? Per Espen Stoknes legger fram ny forskning (BI/ SSB) på #Klimafrokost på Grand.

Det er tema på vår #Klimafrokost 2. september klokken 08:30–10:15. Arrangementet er gratis og foregår på Grand Hotel i Karl Johans gate 31 (Rococo-salen). Vi serverer god frokost fra klokken 08, kom svært gjerne for å mingle og slå av en prat før selve arrangementet.

Påmelding er viktig, du kan melde deg på her: Påmelding

Mer om temaet: Handelshøgskolen BI har i samarbeid med SSB nylig utført en makroøkonomisk analyse om en mulig vei for en overgang fra petroleum til grønn offshore energi i Norge de neste tiårene. På denne #Klimafrokosten legger forsker Per Espen Stoknes (BI) fram resultatene offentlig for første gang. I presentasjonen av de ferske forskningsresultatene vil Stoknes belyse blant annet følgende problemstillinger:

  • Hva skjer hvis staten Norge auksjonerer ut havvind for 1,5 GW på en forutsigbar måte hvert år og i hovedsak for å eksportere energien?
  • Hva skjer hvis investeringer i nye oljefelt reduseres ved at vi fjerner de mest investeringsvennlige innretningene i petroleumsskatten, som friinntekten, den gunstige avskrivningen og leterefusjonsordningen?
  • Hva blir mulige konsekvenser for sysselsetting, verdiskaping, utslipp – og for Oljefondet både på kort og lang sikt om vi på denne måten gradvis flytter investeringer fra fossil til fornybar energi?

Etter foredraget vil leder i Klimaomstillingsutvalget Vidar Helgesen og administrerende direktør i NORWEA Åslaug Haga kommentere. Vi setter også sammen et samtalepanel av politikere. Det blir god tid til spørsmål fra publikum i salen.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Begrenset antall plasser – husk påmelding!

Hjertelig velkommen!

Påmelding