Klimafrokost: Klimaendringer og veien mot nullutslipp i maritim sektor

Norsk klimastiftelse inviterer til #Klimafrokost i Bergen der vi skal presentere årets 2°C-rapport og diskuterer veien mot nullutslipp i maritim sektor.

Arrangementet foregår i kantineområdet i Media City Bergen. Vi serverer frokost fra kl. 07.30. Begrenset plasser.

PÅMELDING

PROGRAM

Klimaendringene – status 2017
Innleder: Tore Furevik, direktør, Bjerknessenteret for klimaforskning
Last ned Fureviks presentasjon (PDF)

Energiomstillingen – hva må gjøres og hva blir gjort?
Innleder: Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse
Last ned Michelsens presentasjon (PDF)

Det store bildet: Maritim sektor – veien mot nullutslipp
Innleder: Hege Økland, daglig leder, NCE Maritime CleanTech
Last ned Øklands presentasjon (PDF)

DigiMar – et bergensk prosjektinitiativ for maritim sektor
Innleder: Kristin Guldbrandsen Frøysa, UIB og CMR
Last ned Frøysas presentasjon (PDF)

Kystruten Bergen-Kirkenes – et mulig utstillingsvindu for norsk nullutslippsteknologi
Innleder: Erik Ianssen, daglig leder, Selfa
Last ned Ianssens presentasjon (PDF)

Landstrøm til cruiseskip innen 2020
Innleder: Johnny Breivik, havnedirektør, Bergen og omland havnevesen
Last ned Breiviks presentasjon (PDF)

Mot nullutslipp i ferje- og hurtigbåtsektoren
Innleder: Lars Jacob Engelsen, vise.adm. Norled
Last ned Engelsens presentasjon (PDF)

Virkemidler for lavere utslipp innen marin forsyning
Innleder: Frida Eklöf Monstad, leder for Marin, Statoil
Last ned Monstads presentasjon (PDF)

Politisk samtale og diskusjon
Samtale med stortingsrepresentantene Tore Storehaug (KrF).

Mer om temaet:

Norge har begynt jobben med å fase ut fossilt drivstoff fra sjøtransporten – med elektrifisering av fergeflåten på Vestlandet som det mest synlige grepet så langt. Men mye arbeid gjenstår om utslippene fra sektoren skal reduseres i tråd med vedtatte klimamål. En nøkkel for å lykkes er at næringsliv, industri og politikk virker sammen.

På Klimafrokosten spør vi:

  • Hva er status for klimaendringene og togradersmålet ved utgangen av 2017?
  • På hvilke områder er energiomstillingen i rute og hvor trengs det økt innsats?
  • Hva bør være de overordnede klimaambisjonene for maritim sektor i Norge?
  • Hva kan vi lære av det siste fergeanbudet i Hordaland og hva er regionens neste nullutslipps-prosjekt til sjøs?
  • Hvordan kan Kystruten Bergen-Kirkenes bli et grønt utstillingsvindu?
  • Hvilke krav skal vi stille til cruise-trafikken?

Innledere fra næringsliv, akademia og politikk.

Vi takker Kavlifondet som støtter Klimastiftelsens prosjekt #Klimafrokost.

Hjertelig velkommen!

Meld deg på her:

Fant ingen felt.