#Klimakvarteret: Er nullutslipp mulig i alle sektorer?

Fredag 29. oktober kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: De vanskeligste utslippskuttene.

Skal verden nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må utslippene fases ut i alle sektorer. I de fleste sektorer vet vi veldig godt hva som skal til: Det handler for eksempel om å gå fra bensinbil til elbil, fra kull- og gasskraft til fornybar strøm. 

Men på noen områder er utslippskutt langt mer krevende å få til. På engelsk snakker man om «the hard to abate-sectors». Det er for eksempel ikke rett frem å oppnå nullutslipp for langdistansefly, eller for skip som går i internasjonal trafikk. Også visse industriutslipp blir svært krevende å nulle ut.

Nils A. Røkke er bærekraftsjef i SINTEF og en av landets fremste eksperter på klima- og energiomstilling. Han kommer til #Klimakvarteret for å lære oss mer om «de vanskeligste utslippskuttene». Dette er noen av spørsmålene han vil besvare:

  • Hva kjennetegner de vanskeligste utslippene?
  • Hvordan ser veien mot nullutslipp ut i de meste krevende sektorene?
  • Kan vi forvente at forskningen vil gi oss nye banebrytende nullutslippsteknologier og -løsninger de neste ti årene?

På slutten av foredraget vil Røkke svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Se tidligere sendte Klimakvarter.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding