#Klimakvarteret: Fra flyreiser til oljeproduksjon

Fredag 15. oktober kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Norske klimaholdninger over tid.

Hva mener nordmenn om klimaendringene og hvilke holdninger har de til forskjellige klimatiltak? I hvilken grad kan klimaholdningene forklares med alder, kjønn, bosted og politisk tilhørighet – og hvordan har holdningene endret seg over tid?

Dette er spørsmål du får svar på i dette #Klimakvarteret. Innleder er Thea Gregersen, forsker ved Universitetet i Bergen. Med utgangspunkt i Norsk medborgerpanel – en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnsspørsmål – har Gregersen over tid fulgt holdningene til viktige klimaspørsmål. Utvalget består av flere tusen respondenter og representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Eksempler på temaer som blir diskutert er nordmenns holdning til:

  • Klimatrusselens omfang
  • Oljeindustriens framtid
  • Personlige klimatiltak som å redusere antall flyreiser

På slutten av foredraget vil Gregersen svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Se tidligere sendte Klimakvarter.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding