Klimakvarteret: Urbant landbruk

Fredag 19. november kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Urbant landbruk.

Illustrasjonsbilde for klimakvarteret Urbant Landbruk. Inkluderer et portrettbilde av Trine Hvoslef-Eide, NMBU

Det er ikke bare energisystemet som må endres skal klimamålene nås. Også matsystemet – som deker hele verdikjeden fra jord til bord – må må bli mer bærekraftig. Et spørsmål som melder seg er om vi kan få til økt matproduksjon der de fleste mennesker bor – nemlig i byene.

I dette klimakvarteret får du svar på:

  • Hva er urbant landbruk og hvorfor kan det være en god klimaløsning?
  • Hvor utbredt er det i dag og hva er potensialet i fremtiden?
  • Er urbant landbruk bare småskala prosjekter eller kan man også se for seg industriell matproduksjon i byene?
  • Finnes det motkrefter mot mer urbant landbruk?

Innleder er NMBU-professor Trine Hvoslef-Eide. Som leder av Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA) er hun en av de fremste norske ekspertene på dette feltet.

På slutten av foredraget vil Hvoslef-Eide svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Se tidligere sendte Klimakvarter.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding