#Klimakvarteret: Vil frodige skoger komme tilbake til Arktis?

Fredag 30. april kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid.

Har ikke klimaet alltid endret seg? Det er et spørsmål som stadig dukker opp i debatter om klimaendringer og klimapolitikk. Det korte svaret er ja. For riktige lenge siden var det for eksempel frodige skoger og herlig badetemperatur i det som i dag er kalde og isfylte Arktis. Men hvordan skal vi lese og forstår de klimaendringene har funne sted siden da?

På dette #Klimakvarteret vil førsteamanuensis Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret for klimaforskning/Universitetet i Bergen fortelle hvordan klimaet på jorden har utviklet seg de siste 50 millioner årene og forklare hvordan forskerne bruker denne kunnskapen til å forstå nåtidens og fremtidenes klima.  

Dette er noe av det du får svar på:

  • Hvordan har klimaet på kloden utviklet seg de siste 50 millioner år?
  • Hvordan skiller tidligere perioder klimaendringer seg fra dagens?
  • Hva sier kunnskapen om fortidens klima om hva som venter oss?

På slutten av foredraget vil Kikki svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Påmelding