Klimakveld på Dokkhuset: Hvordan løser vi både klimakrisen og naturkrisen?

Hvordan løser vi både naturkrisen og klimakrisen? Det skal vi diskutere mandag 15. november kl. 19:00 på Dokkuset i Trondheim.

Tiåret vi nettopp har lagt bak oss var i snitt 1,1 grader høyere enn i perioden 1850–1900. Konsekvensene av denne oppvarmingen merkes nå over hele verden: Ekstremene i mye av været vi opplever blir stadig mer skremmende. Det gjelder spesielt hetebølger og tørke, men også nedbør og tropiske stormer. FNs generalsekretær António Guterres omtalte siste rapporten fra FNs klimapanel som «kode rød» for menneskeheten.

Samtidig står vi midt oppi en naturkrise – der tap av naturmangfold akselererer i et voldsomt tempo. Uerstattelig naturmangfold forsvinner blant annet fordi vi mennesker legger beslag på stadig mer areal på land og til havs. I løpet av de siste 50 årene har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt som følge av menneskelig aktivitet.

Men naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre. Vi kan ikke løse klimaproblemet på en måte som skaper en større naturkrise. Man hvordan håndterer vi dette i praksis? Hvordan ta vare på naturmangfoldet når vi samtidig er avhengig av å bygge ut mye mer fornybar energi for å fase ut det fossile?

Kikki Kleiven, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og professor og naturkrise-ekspert Vigdis Vanvik fra Universitet i Bergen, innleder om klimakrisen og naturkrisen denne kvelden på Dokkhuset.

Vi setter av god tid til spørsmål fra og samtale med publikum.

Arrangementet er gratis, husk påmelding.

Velkommen!

Påmelding