Om klimarisiko på Internasjonalen – møte og mingling

Norsk klimastiftelses nettmagasin Energi og Klima fyller 6 år i høst og inviterer til møte og mingling på Internasjonalen.

Norsk klimastiftelses nettmagasin Energi og Klima fyller 6 år i høst og inviterer til møte og mingling på Internasjonalen torsdag den 23. november kl. 1830.

 

Kveldens tema: Klimarisiko

Martin Skancke innleder om hvordan han vil gripe an jobben som leder for regjeringens nylig oppnevnte klimarisikoutvalg. Skancke har tidligere gjort mange viktige utredningsoppdrag og var også en av ekspertene som deltok i Michael Bloombergs «Task Force on Climate-related Financial Disclosures».

For å gi innspill til Skancke har vi invitert en rekke kunnskapsrike folk som gjennom korte intervjuer vil fortelle hvilke forventninger de har til utvalgets arbeid.

  • Bjørn K. Haugland, konserndirektør bærekraft, DNV
  • Anette Rønnov, leder bærekraft, KPMG
  • Henrik Tveter, siviløkonom og rådgiver finans i WWF
  • Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil
  • Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret
  • Toril Hunstad Christensen, analysesjef i BKK
  • Per Espen Stoknes, forsker ved senter for grønn vekst, BI
  • Hanne Thornam, leder bærekraft EY

Fra Stortinget kommer blant andre Lene Westgaard-Halle (H), Åsmund Aukrust (AP) og Kari Elisabeth Kaski (SV) for å delta i en samtale etter de faglige intervjuene.

Når møtedelen er slutt, blir det mingling til kl. 22.00 og kanskje enda lengre.

Møtet er åpent for alle, skribenter som gjennom årene har bidratt med artikler og tekster i Energi og Klima og Norsk klimastiftelses publikasjoner er spesielt velkomne!