Klimastiftelsen blir 10 år – inviterer til jubileumsseminar

10. september inviterer Norsk klimastiftelse til faglig seminar for å markere at det er ti år siden stiftelsen ble etablert. Tema: Energiomstillingen – hvor langt kan vi komme de neste ti årene?

Innledningene for 10-årsjubileumet skal peke ti år frem i tid. Innledere er forskere og øvrige representanter fra institusjonene som er representerte i Klimastiftelsens råd.

Norsk klimastiftelse startet opp i Bergen i 2010. Tiårsmarkeringen går av stabelen på Grand Hotel Terminus i Bergen torsdag 10. september kl. 17:00 -19:30. Etter det faglige programmet blir det tapas, mingling og mulighet for korte hilsener. Arrangementet er åpent for alle.

Foreløpig program:

Status klimaendringer og tempo som kreves: En gjennomgang av aller siste status klimaendringer og siste kunnskap om hvilket tempo som kreves.  

All energiproduksjon må bli fornybar – hvordan gjør vi det?  Status for energiomstillingen. Hva skjer regionalt på Vestlandet? Hva skjer i verden? 

Hva må skje og hva skjer i ulike sektorer?  Vi forklarer teknologiskiftene som er nødvendige og som er på gang. 

  • All kraftforsyning er fornybar – slik ser det ut nå. 
  • All industri må kutte utslipp – så langt er vi kommet nå. (Stål, aluminium, sement, kunstgjødsel mm.)  
  • All transport må over på nullutslippsløsninger – slik ligger vi an nå. (Privatbilisme, tungtransport, luftfart og skipsfart.) 

Finans som en av driverne for omstillingen: Hva har skjedd i finans de siste årene og hva vil skje framover?

Avgjørende politikk: Politisk samarbeid for nullutslipp i 2030, regionalt, nasjonalt og globalt. Hvilken drahjelp får vi av EU?  

Naturen: Hva skjer i økosystemene? Regnskogen og havet? Hvilke økosystemer må restaureres slik at de får større kapasitet til å ta opp CO2? Hvordan bruker vi natur og landareal riktigere? Hva kreves av enkeltmennesket?  

Hvordan får vi alt til å skje? Vi har teknologiene, finansmarkedene støtter opp, etablerte interesser stritter imot – og denne motstanden må vi ta hånd om – men hvordan får vi det til? Hvilke løfterike trender ser vi?

Vi oppdatere med navn på innledere fortløpende.

Påmelding