Kunnskapsfrokost om klima som finansiell risiko

Velkommen til åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko torsdag 31. august kl. 08-10.00 på Hotel Bristol i Kristian IVs gate 7 i sentrum av Oslo. Begrenset antall plasser, meld deg på her. Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Vi vil særlig belyse de finansielle sidene av klimasaken og hvordan strengere klimapolitikk, …

Velkommen til åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko torsdag 31. august kl. 08-10.00 på Hotel Bristol i Kristian IVs gate 7 i sentrum av Oslo. Begrenset antall plasser, meld deg på her.

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Vi vil særlig belyse de finansielle sidene av klimasaken og hvordan strengere klimapolitikk, teknologiske kvantesprang, klimaendringer og mer og rimeligere fornybar energi vil kunne påvirke økonomien.  Mange sektorer vil bli berørt, investorer, næringsliv, bank og forsikring må forholde seg til dette når de skal fatte beslutninger. Arrangementet er et samarbeid mellom Finans Norge, CICERO og Norsk klimastiftelse og er støttet av Finansmarkedsfondet.

Mer om programmet:

  • Klimarisiko for investorer, bank og forsikring v/ Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge.
  • Klimaendringer kan gi akutte og varige ødeleggelser, hvordan kan investorer møte dette? v/ Kristin Halvorsen, direktør i CICERO.
  • Teknologiske kvantesprang og strammere klimapolitikk kan gi store endringer i etterspørselen etter ulike varer og tjenester. Hvilke konsekvenser kan det få?  v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Slik håndterer Storebrand klimarisiko. Intervju med Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.
  • Hvordan arbeider vi med klimarisiko og hvilke råd gir til kundene våre? Intervju med Anette Rønnov, leder i KPMGs bærekraftsavdeling.
  • Det haster: Siste nytt fra forskningen om havstigning og issmeltingen i Antarktis v/ Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning.
  • Spørsmål og kommentarer fra publikum.
  • Programleder er Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse

Hjertelig velkommen!

Meld deg på