På vippen: 2020 – tiåret for handling

Som del av Klimafestivalen §112 inviterer Norsk klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforsking til foredrag og debatt i Bergen om 2020-talet – det avgjerande klimatiåret.

2020 markerer starten på eit avgjerande tiår. I løpet av desse ti åra må Noreg og verda sjå ei markant omstilling av samfunnet, med omfattande kutt i karbonutslepp om me skal ha sjanse til å nå måla i Parisavtalen.

Me tar debatten og har med oss:

  • Frøy Gudbrandsen, sjefredaktør for Bergens Tidende
  • Tina Bru, stortingsrepresentant for Høyre
  • Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse
  • Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret
INNLEDERE OG PANELDELTAKERE: Ø.f.v.: Tore Furevik (direktør, Bjerknessenteret for klimaforskning), Frøy Gudbrandsen (sjefredaktør, Bergens Tidende), Tina Bru (stortingsrepresentant, Høyre), Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder, Norsk klimastiftelse), Astrid Rommetveit (journalist, NRK) og Eigil Knutsen (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet).

Kvelden startar med eit tilbakeblikk på dei ti åra som har gått. I tidsrommet frå Jens Stoltenberg sin nyårstale i 2010 til Erna Solberg sin tale for eit par veker sidan, er oppfattinga av klimaendringar gått frå noko diffust i framtida, til klimaendringar som er her og no. I løpet av det siste tiåret har ekstremvær vorte vanleg, både i ordbruk og som fenomen.

Asgeir Sorteberg, professor i meteorologi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret tar oss gjennom tiåret sett i eit vær og klimaperspektiv, medan Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse tar oss med gjennom klimadebatten dei siste ti åra.