Trøndelagsregionen: Kom med innspill til Klimaomstillingsutvalget

WWF, Civita og Norsk klimastiftelse inviterer til åpen høring med blant andre utvalgsleder Kristin Halvorsen og utvalgsmedlem Alexandra Bech Gjørv. Grunnen smittevernregler vil møtet foregå digitalt, på Teams.

Når Norge skal nå Parismålene, må vi erstatte verdiskaping og arbeidsplasser som i dag er knyttet til petroleumsvirksomheten, med ny lønnsom virksomhet. Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

WWFCivita og Norsk klimastiftelse inviterer til åpen høring med blant andre utvalgsleder Kristin Halvorsen og utvalgsmedlem Alexandra Bech Gjørv. Grunnet smittevernregler vil møtet foregå digitalt, på Teams.

Næringsliv, organisasjoner, politikk og akademia er hjertelig velkomne til å komme med innspill. Begrenset antall plasser, du kan melde deg på ved å sende en epost til annejortveit@klimastiftelsen.no.

Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Dette er noen av spørsmålene vi gjerne vil drøfte på høringen:

  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret?
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på?
  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og (netto) nullutslipp innen 2050. Hvordan bør norsk petroleumspolitikk innrettes slik at den er forenlig med at klimamålene nås?
  • Utvalget skal også vurdere mulige nye lovende verdikjeder som kan peke seg ut for Norge de neste årene. Har tar vi gjerne imot innspill også om hvilke virkemidler som trengs for å utvikle dem.

Dere står også fritt til å ta opp også andre tema. Du kan lese mer om utvalgsmedlemmene og mandatet her. Anbefalingene legges frem i september 2020.