UiS og Klimastiftelsen i samarbeid

Universitetet i Stavanger inngår en treårig samarbeidsavtale med Norsk klimastiftelse. Formålet er å bidra til mer faktabasert formidling om klimaendringene, klimaløsningene og de mulighetene for framtidig verdiskaping som kan komme av energiomstillingen.

Gi innspil til Klimaomstillingsutvalget

Hvilke rammer må settes for at omstillingen i tråd med klimamålene ledes på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske oljeeventyret? Det er et av spørsmålene det nye «Klimaomstillingsutvalget» skal svare på. Her kan du sende inn anbefalinger og innspill til utvalget.