Batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet – Se opptak fra #Klimafrokost

Norsk klimastiftelse arrangerte #Klimafrokost der vi belyste hvordan stadig rimeligere batterier kan brukes til å fase ut fossil strøm. Se opptak og last ned presentasjonene her.

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 


Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystemene globalt og nasjonalt i årene framover? I hvilken grad kan batterier fungere som «balansekraft» i et elnett med mye variabel kraft som sol og vind? Hva trengs for å få batterier til å fungere bra i el-nettene? Og: I hvilken grad kan utbredelsen av sol på tak kombinert med batterier i hus og elbil få betydning i kraftsystemet nasjonalt og globalt?

Innlegg ved Magnus Korpås, professor ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU. 

Last ned presentasjon


Hvilke utfordringer kan oppstå med mer solkraft i distribusjonsnettet? Hvordan sikrer vi effektiv bruk og utvikling av strømnettet? Hvilke løsninger konkurrerer med batterier for å utjevne effekt?

Innlegg ved Stian Backe, forsker ved SINTEF Energi.

Last ned presentasjon


Desentralisering av energiressurser i et fleraktørperspektiv: Hvordan kan vi utnytte batterier og fleksibelt forbruk på best mulig måte for områder som en helhet? Hvordan kan fleksibelt forbruk tillate utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler med minst mulig nettutvidelse?

Innlegg ved Magnus Askeland, forsker ved SINTEF Energi og stipendiat ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

Last ned presentasjon


Jobber og verdiskaping: Hvilket potensial har vi i Norge for næringsvirksomhet og eksport knyttet til batteriproduksjon og batterienes verdikjeder?

Innlegg ved Fride Vullum-Bruer, seniorforsker ved SINTEF Energi AS. 


Politisk samtale

Stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland og energipolitisk talsperson i MDG, Ask Ibsen Lindal kommenterer forskningen fra et politisk perspektiv.