Bok om det grønne skiftet

Nå kan du bestille Anders Bjartnes’ bok «Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken»

Det grønne skiftet forside
Anders Bjartne’ bok om Norge i det grønne skiftet kommer for salg 5. november. Forhåndsbestill boken ved å fylle ut dette bestillingsskjemaet.

Anders Bjartnes’ bok «Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken» ble lansert 5.november. Boken utgis på Frekk Forlag i samarbeid med Norsk Klimastiftelse.

BESTILL BOKEN NÅ!

«Det grønne skiftet – stans veddemålet mot klimapolitikken» beskriver de store og dyptgripende forandringene i det globale energisystemet som er nødvendig for å begrense farlige klimaendringer.

Den viser hvordan teknologi, økonomi og politikk er i ferd med å akselerere omstillingen – og drøfter hvordan Norge bør håndtere en ny virkelighet der oljens tidsalder renner ut.

Globale utviklingstrekk gir rammen for spørsmålet om hvor Norge nå står. Boken hevder at norsk klima- og energipolitikk ikke er konsistent, og at hensynet til petroleumsinteressene har forrang. Den beskriver hvordan sentrale norske aktører både i politikk og næringsliv legger til grunn at klimapolitikken mislykkes – ved å forutsette at den fremtidige etterspørselen etter olje og gass blir langt høyere enn klimaet tåler. Dette gir grunnlaget for spissformuleringen om at Norge vedder mot klimapolitikken.

Alternativet til denne politikken er en kursendring der Norge blir en langt mer aktiv aktør i det globale grønne skiftet – og slik bidrar både til klimariktig verdiskaping innenlands og til at omstillingen verden trenger akselereres. Boken skisserer en ny oljepolitikk og argumenterer for at Norge skal ta sterkere del i Europas energiomstilling. Den viser hvordan den norske staten med sine store kapitalressurser kan ta en sterk rolle som utbygger og investor i fornybar energi verden over.
Den skisserer også hvordan Norge kan ta en rolle som «fyrtårn» på et område som utslippsfri transport.

Boken avsluttes med en appell til statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Hverken miljøbevegelsen eller miljøpartiene kan sette Norge på ny kurs – det er de to store regjeringsbærende partiene som har makt til å gjennomføre nødvendige endringer: Hvordan sikre verdiskaping og velferd samtidig som Norge bidrar vesentlig mer enn i dag til å få kloden på riktig klimakurs?

Om forfatteren

andersbjartnes
Anders Bjartnes

Anders Bjartnes (1963) er redaktør for nettmagasinet Energi og Klima og Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Han var fra 2011-2015 daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Bjartnes har arbeidet på heltid med klima- og energispørsmål de siste 6-7 årene. Før han begynte i Norsk Klimastiftelse, var han i to år Skandinavia-korrespondent for Recharge. Bjartnes har mangeårig bakgrunn som journalist og redaksjonell leder. Han var på nittitallet politisk journalist i VG, mens han fra 2001-2007 ledet Dagens Næringslivs Etterbørs-redaksjon.