Bestill gratis klassesett av 2°C

Er du lærer i 10.klasse eller videregående skole? Da kan du bestille gratis klassesett av magasinet 2°C.

Vil du prøvelese 2°C? Last ned en elektronisk utgave.

2°C tar for seg flere tema som kan gi elevene dine oppdatert kunnskap som er relevante for kompetansemålene spesielt i naturfag og samfunnsfag.  For eksempel:

  • Klimaendringene og årsakene til dem
  • Bærekraftig utvikling
  • Drivhuseffekten
  • Karbonbudsjettet
  • Fornybar energi
  • Energiomstilling
  • Andre aktuelle miljø- og klimatiltak

Gå her for å bestille gratis klassesett

Vi har intervjuet flere av Norges fremste klima- og energiforskere, og hentet data og figurer fra den aller siste forskningen på området.

2°C gis ut av Norsk klimastiftelse i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning, NTNU og Universitetet i Bergen.

Årets skoledistribusjon av 2°C er finansiert av: