Vil du bidra med stoff til 2°C?

Norsk Klimastiftelse har siden 2012 publisert forskningsbasert innhold om klima- og energispørsmål i den årlige utgivelsen 2°C og på tograder.no. Nå utvider vi denne aktiviteten og vil øke volumet saker som publiseres. Vi ønsker bidrag fra forskere fra alle forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge.

Derfor henvender vi oss nå til vårt brede nettverk i akademia for å informere om nysatsingen vi jobber med.

Journalist Lars Ursin skal jobbe med forskningstoff om klima og energiomstilling på tograder.no.

Journalist Lars Ursin er nylig ansatt i Klimastiftelsen for å arbeide med dette prosjektet. Han har bakgrunn blant annet fra BT, og har også drevet med forskningsformidling for UiB og på forskning.no.

Ursins oppgave blir å hente inn tekster fra forskere og forskningsmiljøer som arbeider med det brede klima- og energifeltet. Det vil i hovedsak være tekster skrevet av forskerne selv, men i noen grad også være saker som er løst journalistisk med forskere som kilder.

Vårt mål er å bidra til å bringe mer av forskningen som pågår i klima- og energifeltet ut til et bredere publikum. 

Tekstene vil bli publisert i 2°C-seksjonen på nettmagasinet Energi og Klima – se tograder.no. Stoffet som vi publiserer her er forbeholdt forskningsformidling.

Lars Ursin vil henvende seg direkte til forskere, men også til informasjonsavdelinger og andre kontakter rundt om på lærestedene. Men vi oppfordrer også dere til å kontakte  oss dersom dere har en rapport, artikkel, kronikk eller innlegg som dere vil nå ut med, eller dere ønsker å gi tips eller har ideer til temaer vi bør ta opp.

Vi tror denne satsingen vil kunne bidra til å gjøre mer av den viktige forskningen som pågår ut til en bredere offentlighet.

Lars Ursin kan nås på lars@klimastiftelsen.no og 41 29 29 91

Hold deg oppdatert på 2°C-prosjektet via dette skjemaet: