Bjørndal ny prosjektleder i Norsk klimastiftelse

Møt Tone G. Bjørndal (26) – Klimastiftelsens nyansatte prosjektleder for kunnskapsprosjektet 2°C. Bjørndal skal arbeide fra stiftelsens hovedkontor i Bergen.

Bjørndal har en master i Klimaforandringer fra Københavns Universitet, en master i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen. I løpet av mastergraden i København har hun arbeidet for Nordisk Ministerråds sekretariat med Ministerrådet for Miljø og Klima samt den Nordiske Ekspertgruppen for Bærekraftig Utvikling. Bjørndal har hatt flere verv i Norge og internasjonalt, senest som generalsekretær for den internasjonale paraplyorganisasjonen for liberale unge (the International Federation of Liberal Youth, IFLRY), hvor hun bl.a. har arbeidet med deres innsats og delegasjoner i forbindelse med FNs klimatoppmøter.

I Klimastiftelsen skal hun utvikle 2°C videre – og bidra til at oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger når stadig flere. I dag består 2°C av nettportalen tograder.no som oppdateres jevnlig med tekst og grafikk om klima- og energispørsmål, og det årlige magasinet 2°C som tilbys som gratis klassesett til norsk skoleelever.

Tone Bjørndal

Jeg gleder meg til å få jobbe med klima på fulltid, samt bidra til kunnskapsspredning og den viktige jobben Klimastiftelsen allerede gjør – så blir det en ekstra bonus å få tilegne meg ny og oppdatert kunnskap selv også. I jobben skal jeg få bidra til at vi kan nå flere med kunnskapen fra 2°C, både om endringene som skjer og vil skje, og ikke minst løsningene som finnes og utvikles. Det er en viktig og stor jobb, som jeg gleder meg til å komme i gang med!