Brexit Paris

Professor Espen Moe ved NTNU gir her en analyse av årsakene og vurderingene bak Donald Trumps beslutning om å trekke USA ut av Paris-avtalen, og om hvilke virkninger amerikanernes alenegang kan tenkes å få.

LAST NED RAPPORTEN HER (PDF)

«For de som har fulgt Donald Trump tett siden valgkampen kom det neppe som noen stor overraskelse at han bestemte seg for å trekke USA ut av Paris-avtalen.»

Slik starter statsviter Espen Moe sin analyse av Donald Trumps Paris-exit. Moe presenterer bakteppet for avgjørelsen og hvordan sentrale personer og miljøer har påvirket Trump. Et av spørsmålene han diskuterer er i hvor stor grad Trump er et symptom på endringene i det republikanske partiet de siste ti årene.

Det er Trump-administrasjonens klima- og energipolitikk som er katastrofen, ikke utmeldelsen av Paris-avtalen, skriver Moe.

Selv om det skjer mye bra på energifeltet i USA, uavhengig av hva som skjer i Washington, mener Moe at tempet i omstillingen kan bli redusert som følge av Trumps politikk. Noe av det man nå frykter er at Energidepartementets pågående utredning om energisikkerhet kommer til å konkludere med at fornybar energi er skadelig for den amerikanske nettsikkerheten.

Moe tror også at amerikanske forskning vil tape:

«Frem til nå har Energidepartementet vært en viktig støttespiller både for forskningsfinansiering, særlig for sol (og litt for vind), og kommersialisering. Mange amerikanske startups innen sol har vært delfinansiert herfra. Her er ikke utsiktene lenger like gode.»

Espen Moe er professors ved institutt for for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har tidligere bidratt med artikler i Klimastiftelsens 2°C-rapport og på nettmagasinet Energi og Klima.