Drøftet veien til utslippsfrie fjorder

Mandag 13. januar inviterte Norsk klimastiftelse aktører fra maritim næring, havneeiere, leverandørindustri, turistnæringen, finans og politikk til rundebordsmøte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om veien til utslippsfrie fjorder.

– Klimaendringene er vår tids store utfordring. Skal vi nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Det er en stor oppgave som krever kraftfull handling i alle sektorer, også skipsfarten, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars Henrik Paarup Michelsen.

Også i en verden uten menneskeskapte klimagassutslipp vil det være behov for å frakte mennesker og varer, og sjøveien er fornuftig å bruke.

– Men også skipsfarten må bli fossilfri og Norge kan gjøre en forskjell ved å være en pådriver for å øke tempoet og klimaambisjonene internasjonalt. Vi kan bidra til mer fart i teknologiutviklingen ved stille krav til all innenriks skipsfart, slik vi har stilt krav til ferger, og i tillegg kan vi stille krav til skip som seiler i våre farvann, sier prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse, Kirsten Å. Øystese.

I 2018 vedtok Stortinget at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i verdensarvfjordene senest innen 2026.

Under rundebordsmøtet påpekte flere deltakere at 2026-vedtaket allerede har bidratt til innovasjon, økt tempo i teknologiutviklingen og styrking av Norges maritime nærings konkurransefortrinn.

Nye muligheter for verdiskaping

– I 2018 ble 2026-vedtaket sett på som utopi. Men allerede nå ser vi hva det har betydd for næringsutvikling i regionen og hvordan det bidrar til teknologiutvikling og innovasjon. Dette må vi ta lærdom av. Når vi tør å sette djerve krav, så tar vi klima- og miljøansvar, samtidig som det skaper nye muligheter for verdiskaping, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

På møtet var det bred enighet om at 2026-vedtaket ikke må svekkes – snarere styrkes, og at kravene bør gjøres gjeldende i øvrige fjorder, havner og turistdestinasjoner også.

Det ble påpekt at det å isolere kravene til å gjelde verdensarvfjordene kan potensielt sett føre til at cruise- og ekspedisjonsskip endrer seilingsmønstre uten at det gir en klimagevinst. Det ble referert til at i handlingsplan for grønn skipsfart som ble lagt frem i juni 2019 har regjeringen vedtatt en ambisjon om at havner skal være utslippsfrie innen 2030 der det ligger til rette for det.

Ønsker også klimakrav for landbasert transport

– Det er oppløftende å oppleve unisont budskap om at ambisjonsnivået må holdes oppe og forsterkes. Det er et budskap jeg tar med meg, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (nummer 2 fra høyre). Her sammen med Alexandre Nordvik, business developer Air Liquide (f.v.), Kjetil D. Tranberg, VP Sales Corvus, Bjørn Sundland, forretningsbygger BKK, Lars Henrik Paarup Michelsen og Kirsten Å. Øystese Norsk klimastiftelse og Jon Olav Stedje, konstituert havnesjef Flåm (t.h.)

Aktører fra reiselivsnæringene var også opptatt av at klimakrav ikke begrenses til sjøen, men at man har en helhetlig tilnærming og også inkluderer landbasert transport.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen slo fast at vedtaket om at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026 ligger fast.

– Det er oppløftende å oppleve unisont budskap om at ambisjonsnivået må holdes oppe og forsterkes. Det er et budskap jeg tar med meg, sa Elvestuen.