En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

Jan Bråten, sjeføkonom, har skrevet rapporten En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitik (PDF) som Norsk Klimastiftelse nå utgir.

Rapportforside
Rapport 4/2014

I denne rapporten fremhever han at vi må legge mye større vekt på innovasjon for å lykkes med klimapolitikken og slutte å se på klimapolitikk som en serie enkelttiltak. I stedet må vi se på klimapolitikk som en global læreprosess. Innovasjonen er avgjørende for å utvikle løsningene, få ned kostnadene og få stadig flere land med på utslippsreduksjoner.