Vil du bli vår nye prosjektleder?

Vi søker en kreativ person med sterkt driv til å videreutvikle kommunikasjonsprosjektet 2°C. Søknadsfrist 7. september.

Om stiftelsen:

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi ble etablert i 2010 og er organisert som en ikke-kommersiell stiftelse. Formålet vårt er definert slik i vedtektene:

Er du interessert i stillingen?

Send CV m/referanser og en kortfattet søknad til post@klimastiftelsen.no. Merk e-post med «Prosjektleder.

Søknadsfrist er fredag 7. september kl. 12:00.

Henvendelser om stillingen kan rettes til daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen, mobil: 980 33 301.

 «Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Klimastiftelsen driver et omfattende publisistisk arbeid, blant annet gjennom nettmagasinet Energi og Klima, kommunikasjonsprosjektet 2°C, ved utgivelse av aktuelle notater, rapporter og analyser og ved å invitere til kunnskapsdeling og informert diskusjon på Klimafrokoster og andre arrangement.

Vi jobber også som igangsetter og koblingsboks mellom politikk og næringsliv. Vår forretningsmodell går ut på å kombinere en liten, rask og smidig organisasjon med systematisk nettverksarbeid. Vårt formelle nettverk – Rådet – inkluderer i dag åtte universiteter, seks høyskoler og tre forskningsinstitusjoner.  Klimastiftelsen har også etablert Klimapartnere Hordaland – et nettverk for private og offentlige aktører som samarbeider om konkrete tiltak for å få ned klimagassutslippene.

Stiftelsens hovedkontor ligger i Bergen. Vi har også kontor i Oslo.

Stillingen:

Prosjektstillingen er nyopprettet. Prosjektet har en varighet på 2 år. I prosjektperioden får prosjektleder ansvar med å arbeide frem og sjøsette nye konsepter/moduler under kommunikasjonsprosjektet 2°C. Prosjektets overordnede mål er å gi offentligheten tilgang på god, troverdig og oppdatert kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger, formidlet på en attraktiv måte for et bredt publikum.

Prosjektet består i dag av nettportalen tograder.no og papirmagasinet 2°C. Universitetet i Bergen NTNU og Bjerknessenteret for klimaforskning er prosjektets faglige hovedsamarbeidspartnere.

De nye konseptene/modulene skal ta utgangspunkt i den kunnskapsproduksjonen som alt skjer gjennom 2°C-prosjeket. Det kan for eksempel være snakk om å utvikle kurs for politikk og næringsliv, inngå formidlingssamarbeid med museer og vitensentre, lede produksjon av filmer og animasjoner til undervisningsformål eller etablere et system for skoleforedrag. Mulighetene er mange og prosjektleder vil ha stor grad av frihet og fleksibilitet i arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til konseptutvikling for tograder.no og papirmagasinet 2°C.
 • Identifisere nye initiativ for utvikling av 2°C-prosjektet og teste disse ut.
 • Etablere relevante partnerskap.
 • Utvikle finansieringsmodeller.
 • Rapportere til stiftelsens daglige leder.

Relevant erfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra publisistisk virksomhet og god kjennskap til akademia.
 • Samfunnsengasjement og erfaring fra utadvendte roller.
 • Interesse, engasjement og gjerne kunnskap om klimautfordringene.
 • Arbeidserfaring som gir et relevant nettverk for utvikling av stiftelsen.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og dyktig på å gjennomføre prosjekter.
 • Gode samarbeids-, relasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Utstråler tillit, troverdighet og engasjement.
 • Selvstendig og god arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Prosjektlederstilling 100% i 2 år.
 • En selvstendig oppgave for en person med engasjement og drivkraft.
 • Muligheten til å gjøre en forskjell på et samfunnskritisk område.
 • Fleksibel arbeidstid, noe reisevirksomhet.
 • Fortrinnsvis arbeidssted i Bergen, men geografi ikke avgjørende.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: Fredag 7. september kl. 12:00.