Et grønnere oljefond

En uvanlig bred allianse utfordrer det borgerlige stortingsflertallet til å gjøre oljefondet grønnere.

Alliansen av bedrifter og organisasjoner innen finans, energi, livssyn, miljø og utvikling – deriblant Norsk Klimastiftelse – ber nå om at Oljefondet kan få investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Norsk Klimastiftelses daglige leder Anders Bjartnes har skrevet under et felles brev til de fire partiene som å samarbeider om å utgjøre det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering. Her skriver alliansen at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

«Oljefondet er en av verdens største investorer. Ved å investere mer i fornybar energi og infrastruktur kan Oljefondet vise vei blant andre store institusjonelle investorer for å drive frem finansiering av fornybar energi som verden trenger», sier Bjartnes.

Les også innlegget Et grønnere oljefond av Anders Bjartnes på Energi og Klima.