Etablerer klimanettverk

13 store virksomheter går nå sammen om å etablere et Klimapartner-nettverk Hordaland. Klimastiftelsen koordinerer arbeidet.

13 store virksomheter går nå sammen om å etablere et Klimapartner-nettverk Hordaland. Klimastiftelsen koordinerer arbeidet.

Klimapartnere møe Bergen
4. juni blir det «kick-off» for Klimapartnere Hordaland – et nettverk for private og offentlige virksomheter som ønsker å redusere klimagassutslipp og fremme grønn verdiskaping.

Onsdag 19.februar møttes 13 større virksomheter for å igangsette formell etablering av Klimapartnere Hordaland – et nettverk for private og offentlige virksomheter som ønsker å gå foran i det praktiske klimaarbeidet. Initiativet etableres etter velutprøvd metodikk, utarbeidet av Klimapartnere i Agder.

– Klimapartnere i Hordaland skal være et effektivt bidrag til en grønnere region. Målet for samarbeidet er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling, sier Helene Frimannslund. Hun er prosjektleder i Norsk Klimastiftelse.

Svein Tveitdal, leder for Klimapartnere i Agder, inspirerte deltagerne på video-dialog fra Nairobi, og kunne vise til imponerende resultat fra Agder. Direktør for Bjerknessenteret, Tore Furevik, formidlet alvoret i klimautfordringene og behovet for handling. Virksomhetene fikk presentert hvordan Klimapartnere i Hordaland kan ta form og hvilket omfattende potensial man har sammen. Det ble deretter en engasjerende diskusjon med mange gode og viktige innspill.

Man vil nå gå i gang med formalisering og etablering av praktisk rammeverk for samarbeidet. Offisielt Kick-Off for initiativet er satt til 4.juni 2014.

– Vi ser veldig frem til videre samarbeid med så mange motiverte og engasjerte partnere, sier Frimannslund!

Det er Hordaland Fylkeskommune som finansierer arbeidet med å etablere Klimapartnere Hordaland.

Følgende virksomheter er så langt med på å etablere Klimapartnere Hordaland:

Asplan Viak
Atea
Auto 23
Bergen Kommune
BIR
BKK
Emisoft
Fylkesmannen i Hordaland
Helse Bergen
Hordaland Fylkeskommune
Hotel Terminus
Sparebanken Vest
Universitetet i Bergen