Europas grønne skifte

Utslippene går ned og energisektoren er i endring, men går det fort nok? Det spørsmålet tas opp i rapporten «Europas grønne skifte».

Rapportforside-NK1-2013
Rapport 1/2013

Norsk Klimastiftelses rapport Europas grønne skifte presenterer ulike sider ved Europas overgang til en lavutslippsøkonomi.

Utslippene i Europa går ned og energisektoren er  endring, men går det for nok? Rapporten forsøker å gi svar på noen sentrale spørsmål.

  • Hvordan påvirkes EUs klima- og energipolitikk av økonomisk uro?
  • Hva skjer med kvotemarkedet – har lave karbonpriser gjort markedet irrelevant?
  • Hva tenker de store kraftgigantene om fornybarutviklingen – hvilke betydning vil gass spille i fremtiden?
  • Vil kullimporten fortsette å øke?
  • Hvordan bør Norge posisjonere seg for å bli en del av det grønne skiftet?

Med denne utgivelsen håper vi i Norsk Klimastiftelse å kunne bidra til at norske beslutningstakere og den interesserte opinion får økt forståelse og nye innsikter i viktige sider ved det europeiske energiskiftet. En opplyst og kunnskapsdrevet samfunnsdebatt er nødvendig for å kunne ta rasjonelle valg.

Rapporten er produsert med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementets Europamidler.

Du kan laster rapporten ned fra denne siden.

 

Én kommentar til “Europas grønne skifte”

Det er stengt for kommentarer.