Fornybarkonferansen 2014

Fornybarkonferansen avholdes i Bergen 11.-12. juni. Årets program, som har kunnaskap, muligheter og risiko som hovedtema, er full av spennende foredragsholdere fra både inn- og utland.

Fornybarkonf_2014_toppbanner_juni2014Blant foredragsholderne finner man: Michael Liebreich (Bloomberg New Energy Finance), Christine Lins (REN21), Alf Bjørseth (Scatec), Bjørn K. Haugland (DNV) og Anita Krohn Traaseth (Hewlett-Packard Norge). Det blir også politisk debatt mellom olje- og energiminister Tord Lien (FrP), Nikolai Astrup (H), Heikki Holmås (SV) og Marit Arnstad (SP).

På årets Fornybarkonferanse skal Norsk Klimastiftelse i samarbeid med UIB og NTNU lansere publikasjonen 2°C Ny Energi – en faktabasert statusrapport om globale klimaløsninger.

Les hele programmet her.