Fornybarkonferansen 2014

Fornybarkonferansen avholdes i Bergen 11. – 12. juni. Årets program, som har kunnaskap, muligheter og risiko som hovedtema, er full av spennende foredragsholdere fra både inn‐ og utland.

Fornybarkonf_2014_toppbanner_juni2014Blant foredragsholderne finner man: Michael Liebreich (Bloomberg New Energy Finance), Christine Lins (REN21), Alf Bjørseth (Scatec), Bjørn K. Haugland (DNV) og Anita Krohn Traaseth (Hewlett‐Packard Norge). Det blir også politisk debatt mellom olje‐ og energiminister Tord Lien (FrP), Nikolai Astrup (H), Heikki Holmås (SV) og Marit Arnstad (SP).

På årets Fornybarkonferanse skal Norsk Klimastiftelse i samarbeid med UIB og NTNU lansere publikasjonen 2°C Ny Energi – en faktabasert statusrapport om globale klimaløsninger.

Les hele programmet her.