Fornyer samarbeidsavtalen med Norsk klimastiftelse

BKK har i flere år vært en av Klimastiftelsens viktigste samarbeidspartnere. Når forlenges samarbeidsavtalen til 2020.

– Klimastiftelsen er en viktig samarbeidspartner som deler vårt syn om at overgangen til lavutslippssamfunnet må ta hensyn til industriutvikling og arbeidsplasser, økonomi og velferd, sier konserndirektør Kommunikasjon, Tonny Nundal.

– Vi er glad for at vi har fått en ny langsiktig avtale med BKK. Det medvirker til god kontinuitet og utvikling av samarbeidet med en sentral fornybaraktør i det grønne skifte, sier daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

NY AVTALE: BKK og Norsk klimastiftelse har blitt enige om å forlenge samarbeidsavtalen med tre nye år. F.v. Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i Norsk klimastiftlese og Tonny Nundal, konserndirektør Kommunikasjon i BKK.

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie og har som mål å spre kunnskap og ideer, og skape konstruktive debatter om klimaendringer og klimaløsninger.

Nundal mener at langsiktighet i samarbeidet også er viktig for BKK. I tillegg er han opptatt av at Klimastiftelsen er lokalisert i Bergen, og dermed har vestlandsperspektivet med seg i arbeidet med å påvirke beslutningstakere i politikk og næringsliv.

– Vi vil bidra til at Norsk klimastiftelse fortsatt kan være en viktig stemme på vegen mot et fremtidig lavutslippssamfunn. Sammen kan vi i enda større grad være opinionsdannende og påvirke rammevilkårene for vannkraften og andre fornybare energiformer. Den omfattende innsatsen som Norsk klimastiftelse legger ned gjennom nettmagasinet Energi og klima, utgivelser av rapporter, arrangement og konferanser og annen kunnskapsspredning om klimaendringer, klimaløsninger og fremtidig verdiskapning er av stor betydning for oss i BKK, understreker Nundal.