Fritt Ord-støtte til Energi og Klima

Fritt Ord vil støtte Energi og Klimas prosjekt «Klimakorrespondent i Brussel».

Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima har i flere år arbeidet med sikte på å skaffe penger til å ansette en journalist i Brussel. Prosjektet «Klimakorrespondent i Brussel» skal heve allmennhetens innsikt i hvordan EUs beslutninger på klima- og energiområdet påvirker det norske samfunnet, og følge norske myndigheter og andre aktørers aktiviteter overfor EU-institusjonene med et kritisk blikk. Stoffet som produseres skal etter avtale gjøres tilgjengelig for andre medier.

Støtten fra Fritt Ord bringer prosjektet vesentlig nærmere realisering. Men Fritt Ords bevilgning på til sammen 1.050.00 kroner, 350.000 kroner per år i tre år, er «forutsatt bredere distribusjon og andre vesentlige finansielle bidrag».

–  Vi er svært glade for at Fritt Ord vil støtte oss. Samtidig trenger vi ytterligere finansiering for å kunne ansette en korrespondent, sier Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima.

– Norsk klimastiftelse har gjennom sin samarbeidsavtale med Sparebanken Vest satt av betydelige midler til prosjektet, og sammen med støtten fra Fritt Ord betyr dette at vi er et godt stykke på vei. Men vi må skaffe mer penger for å komme i mål, sier Anders Bjartnes.

EUs klimapolitikk og den grønne given vil forme de politiske og økonomiske omgivelsene for Norge de kommende årene. De politiske prosessene og beslutningene som tas i Brussel er viktig for Norges utvikling, for politikken og økonomien i stort, for ulike deler av næringslivet, for arbeidsplasser og lokalsamfunn.

Samtidig er dette langt på vei en blindsone i den norske mediehverdagen.

– Det er dette vi ønsker å gjøre noe med gjennom prosjektet «Klimakorrespondent Brussel». Vi ønsker å gi den norske allmennheten tilgang på en strøm av nyhets- og bakgrunnsstoff som forteller og forklarer om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU og i viktige europeiske land, sier Bjartnes.