Gratis lesestoff?

Nå kan du sikre deg gratis klima-lesestoff. Her gjelder prinsippet om først til mølla.

Klimastiftelsen har ryddet på lageret og funnet et lite restopplag av tidligere trykte utgivelser. Nå kan du sikre deg et eksemplar av en eller flere rapporter – som gave til deg selv eller andre – ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Vi sender ut så lenge lageret rekker. Vi tar ikke betalt for utsendelsen, men du står selvsagt helt fritt til å sende oss et bidrag som dekker portoen via Vipps (søk opp «Norsk klimastiftelse») eller kontonummer 3624 32 00495.

Hvordan får vi opp farten?

<2°C-rapport (2019) som fremmer forskningsbasert kunnskap om klimavitenskapen og energiomstillingen (se pdf).

Operasjon nullutslipp

<2°C-rapport (2017) som fremmer forskningsbasert kunnskap om klimavitenskapen og energiomstillingen (se pdf).

Klimarisiko: Hva kan du gjøre i din kommune?

Rapport (2019) utgitt av Norsk Klimastiftelse i samarbeid med Kommunalbanken (se pdf).

Redusert kjøttforbruk – en nøkkel til klimakutt

Rapport (2019) som tar for seg sammenhengen mellom kosthold, klima og landbruk. Presenterer tre scenarioer om hvordan endret kosthold vil påvirke utviklingen av klimagassutslipp fra norsk landbruk (se pdf).

Matsystemet under press

Rapport (2018) som diskuterer hvordan landbruket bør tilpasse seg Parisavtalens ambisjoner, og hvilke politiske valg vi står overfor (se pdf).