Grønn visjon for Vestlandet

Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? Les svarene i denne rapporten.

Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? Dette er ett av spørsmålene vi tar opp i denne rapporten. Rapporten er skrevet i samarbeid med BKK og SKL. 

Last ned!
                Last ned!

Vestlandet har naturgitte fortrinn som gjør oss godt rustet for omstillingen som må til for at Norge skal klare overgangen til nullslippsamfunnet på en god måte. Rapporten presenterer fem megatrender som kommer til å prege samfunnsendrigene frem til 2050. Med utganspunkt i megatrendene presenteres det fire scenariorer for hvordan Norge og Vestlandet vil se ut i 2050.

Last ned:
Norsk Klimastiftelse, BKK og SKL: Grønn Visjon for Vestlandet (PDF)