Grønne prosjekter gir nye jobber

Betydelig verdiskapingspotensiale i Vestlandets grønne prosjekter, ifølge Vista Analyse.

Det ligger et betydelig verdiskapingspotensial for Vestlandet om man lykkes med å sjøsette pågående og planlagte grønne prosjekter i regionen, viser «Grønn agenda for Vestlandet: Slik kan vi skape verdier og kutte utslipp».

Rapporten, som gis ut av Norsk klimastiftelse, BKK og SKL, presenterer seks ulike prosjekter fra regionen – og verdiskapingspotensialet knyttet til dem.

Last ned rapporten (PDF)

Rapportens budskap er at Vestlandet ikke skal jakte på én ny superprofitt-industri som kan overta etter olje og gass. Morgendagens arbeidsplasser og skatteinntekter vil komme fra en rekke bransjer og sektorer, slik følgende prosjekter er eksempler på:

  • I Sauda arbeider Eramet med å forbedre prosessen i produksjon av manganlegeringer til ståkfabrikasjon gjennom energigjenvinning.
  • I Årdal lager NorSun silisiumskiver til solceller med verdens laveste CO2-avtrykk.
  • I Ryfylke er det planer om å bygge en fiberkabel til Storbritannia for å gjøre Vestlandet attraktivt for store og små dataaktører.
  • I Gloppen arbeider Brødrene Aaa med å utvikle hurtiggående båter som drives på hydrogen fremfor diesel.
  • Stord arbeider Wärtsilä med trådløs batterilading for ferger.
  • I Bergen jobber Bergen Carbon Solutions med produksjon av karbonnanofiber med CO2 som råvare.

For de fire første prosjektene har Vista Analyse gjennomført ringvirkningsanalyser. Disse viser at prosjektene samlet representerer i overkant av 500 arbeidsplasser i direkte sysselsetting i bedriftene. I tillegg kommer snaut 300 jobber som indirekte virkninger hos leverandører. Legger man på virkningene av disse fire prosjektene i form av effekter i offentlig og privat forbruk, vil prosjektene kunne gi ytterligere 450 årsverk.

Last ned Vista Analyses ringvirkningsanalyse (PDF)

For prosjektene til Wärtsilä og Bergen Carbon Solutions er det ikke utført ringvirkningsanalyser. Det er fordi disse er kommet kortere i utviklingen enn de fire førstnevnte. Men de synliggjør på hver sin måte to interessante forhold: Wärtsiläs prosjekt inngår i den store jobben det innebærer å gjøre skipstrafikken utslippsfri. Her er Norge i førersetet. Mange prosjekter og mange bedrifter er involvert. Bergen Carbon Solutions kan med sin teknologi, hvis de lykkes, skape noe helt nytt. Karbonnanofibre er et materiale med meget gode egenskaper, men dyrt å fremstille. Ved å bruke CO₂ som råstoff kan det kanskje bli mye billigere å produsere.

Behov for aktiv politikk

Et fellestrekk ved alle prosjektene er at de krever et tett samspill mellom politikk og næringsliv/industri for å kunne bli realisert. Uten politikk for lavere utslipp fra skipsfarten blir det ikke noe marked for nullutslippsfartøyer. Uten støtte fra Enova blir det tyngre for industriselskaper å satse på ny og effektiv energiteknologi. Uten evne til å ta i bruk forskningsresultater stopper gode ideer på laboratoriet.