Håndbok i klimarisiko

Her er konkrete tips til hvordan selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn kan adressere klimarisiko.

LAST NED: Håndbok om klimarisko (PDF)

Under ledelse av investoren og filantropen Michael Bloomberg har en tung ekspertgruppe i regi av G20 laget en håndbok for vurdering av klimarisiko. Norsk Klimastiftelse går gjennom hovedpunktene i Bloomberg-rapporten og gjengir rådene til selskaper i ulike sektorer i et vedlegg til rapporten «Klima som finansiell risiko».

Anbefalingene fra Task Force for Climate Related Financial Disclosure er en rettledning både selskaper investorer myndigheter og sivilsamfunn kan bruke. Den inneholder analytiske verktøy som gjør det lettere å systematisere og vurdere ulike former for klimarisiko.