Har rundet #Klimafrokost nr. 50. Kom med forslag til nye tema vi kan ta opp!

Milepæl i samarbeidet Kavlifondet og Norsk klimastiftelse: I oktober arrangerte Klimastiftelsen #Klimafrokost nummer 50. Nå planlegger stiftelsen neste års frokoster og inviterer publikum til å komme med forslag til viktige tema.

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim hadde sin første offentlige opptreden som statsråd da Norsk klimastiftelse inviterte til Klimafrokost nummer 50 med tema: Klimakrisen og internasjonal solidaritet. Øvrige innledere var blant andre generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen og forsker Bjørn Samset fra CICERO Senter for klimaforskning. (Du kan se opptaket fra frokosten her.)

Utviklingsminister Anne Beathe K. Tvinnereim (Senterpartiet) holdt åpningsinnlegget da Norsk klimastiftelsen inviterte til #Klimafrokost nummer 50 om klimakrisen og internasjonal solidaritet, statsrådens første eksterne oppdrag.

– Kunnskapsbasert og konstruktivt

#Klimafrokost ble etablert i 2014 med støtte fra Kavlifondet, en møteplass der forskning, politikk og næringsliv deler kunnskap og meninger om energiomstillingen, klimakrisen og hvordan den kan løses.

– Kavlifondet har med glede og entusiasme støttet og fulgt #Klimafrokosts utvikling i disse årene, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er et stort behov for møteplasser der man både deler kunnskap, debatterer i saklige former og lytter til hverandre på tvers av sektorer, fagdisipliner og politiske ståsted. Med #Klimafrokost har Norsk klimastiftelse lyktes med å etablere en slik arena, fortsetter Iversen, som fremhever #Klimafrokosts løsningsorienterte, saklige profil.

– #Klimafrokost tar først og fremst for seg løsninger på klimautfordringene, og grunnlaget for diskusjonene er alltid kunnskapsbasert. Her tilbys interessante og konstruktive tilnærminger i de mest aktuelle klimaspørsmålene som vi i Kavlifondet er glade for å få bidra til, sier Iversen.

– Kavlifondet har gitt oss forutsigbarhet og mulighet til å arbeide grundig med hvert enkelt tema vi har tatt opp. Vi har også kunnet velge litt «smale» tema som ikke fanges opp av mange andre, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost (nr. 2 fra venstre). Her sammen med daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, og Hanne Eide Andersen, Guro Hjetland Sundsby og Rune Mørland fra fondets administrasjon. Til venstre: leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen. (Foto: Eirik M. Sundt/Klimastiftelsen)

– Tar gjerne imot forslag fra publikum!

Klimastiftelsen har brukt mange av frokostene til å vise frem klimaløsninger, som hvordan vi kan kutte utslipp forbundet med maten vi spiser, solenergi som klimaløsning, havvind som klimaløsning og hvordan maritim sektor kan bli utslippsfri. Hvordan avrunder vi oljealderen med stil, veikart for «netto null» i energisektoren og oljeskatt i energiomstillingens tid har vært andre viktige tema med stor interesse. 

Klimafrokostene holdes først og fremst i Oslo, men minst en gang i halvåret inviterer Klimastiftelsen til frokost i Stavanger, Trondheim eller Bergen. Nå er Klimastiftelsen i gang med å planlegge neste års samlinger. På blokka står mulige tema som grønn ammoniakk som klimaløsning, dilemmaene knyttet til biodrivstoff som klimaløsning og «Klimautfordringen Kina»: Hva er status på energiomstillingen i Kina og hvilken rolle spiller Kina internasjonalt? Hvordan påvirker Kinas rolle klimapolitikken i resten av verden?

Klimastiftelsen tar svært gjerne imot forslag til tema fra publikum. Forslag kan sendes til annejortveit@klimastiftelsen.no.

– Når vi nå har rundet #Klimafrokost nummer 50 vil vi benytte anledning til å takke de flere hundre innlederne som siden oppstarten har stilt opp og delt kunnskap, svart på spørsmål og brukt tid på forberedelse. Først og fremst inviterer vi erfarne forskere fra forskningsinstitusjonene, universitetene og høyskolene over hele landet, og også framoverlente næringslivsledere og kunnskapsrike politikere. Nå ser vi fram til å invitere flere av de nyvalgte stortingsrepresentantene. Vi vet det er mange av dem som ivrer etter å få frem kunnskap og bidra til at Norge og verden når Parismålene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost.

Fra olje til havvind var tema i september 2021. Forsker Per Espen Stoknes fra BI la frem ny forskning i regi av SSB og BI. I panelet: Leder av Klimaomstillingsutvalget og tidligere klimaminister Vidar Helgesen, direktør for Norwea og tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga, daværende stortingsrepresentant Michael Tetzschner og stortingsrepresentant og tidligere klimaminister Ola Elvestuen. (Foto: Eirik M. Sundt/Klimastiftelsen)
Hvordan minske utslippene fra maten vi spiser og sikre matproduksjon og matvaresikkerhet når temperaturen stiger? Det har vært har vært tema på flere #Klimafrokoster. Her fra Bergen i 2018, redaktør Bothild Åslaugsdotter Nordsletten i Bondevennen og redaktør Irene Halvorsen i Nationen i samtale med prosjektleder Anne Jortveit. (Foto: Lars Ursin/Klimastiftelsen.)
Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger innledet på Klimastiftelsens #Klimafrokoster, her fra 2016 med tema «Pensjonspenger til det grønne skiftet?»