Gi innspil til Klimaomstillingsutvalget

Hvilke rammer må settes for at omstillingen i tråd med klimamålene ledes på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske oljeeventyret? Det er et av spørsmålene det nye «Klimaomstillingsutvalget» skal svare på. Her kan du sende inn anbefalinger og innspill til utvalget.

Samtidig som Norge skal nå Parismålene, må vi erstatte verdiskaping og arbeidsplasser som i dag er knyttet til petroleumsvirksomheten, med ny lønnsom virksomhet. Utfordringen blir å lede denne omstillingen på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret. Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal i vår utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og for Norges del å bli klimanøytral innen 2050.

Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen, du kan lese mer om medlemmene og mandatet her. Anbefalingene legges frem 24. september 2020.

Mange viser nå stort engasjement for utvalgets arbeid. Du er hjertelig velkommen til å sende innspill til utvalget, bruk i så fall skjemaet på denne siden. Vi setter stor pris på å få innspill og alle blir lest. Vi har ikke anledning til å publisere eller besvare alle enkeltinnlegg. Frist for å levere innspill er 1. juni 2020.