Ny rapport: Hvordan møte klimarisiko?

Last ned og les den nye rapporten som Klimastiftelsen har laget i samarbeid med KLP.

I denne rapporten kan du lese om klimarisikofaktorene ulike deler av norsk næringsliv må håndtere. Du kan også lese om hva som skiller rapportering om klimarisiko fra tradisjonell klimarapportering. Rapporten inneholder også konkrete råd om hvordan et selskap kan foreta en klimarisikoanalyse.