IEAs veikart for «netto null» i energisektoren – se opptak fra #Klimafrokosten

Hvordan kan energisektoren nå netto nullutslipp i løpet av knapt tre tiår? IEAs nye veikart var tema for #Klimafrokosten Fredag 21. mai. Se opptak og last ned presentasjonene her.

18. mai la det internasjonale energibyrået (IEA) fram det byrået omtaler som «verdens første omfattende veikart for energisektoren for å nå netto nullutslipp innen 2050». Spesialrapporten «The World’s Roadmap to Net Zero by 2050», redegjør for hva som trengs fra regjeringer, selskaper, investorer og innbyggere for å avkarbonisere energisektoren slik at målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er innenfor rekkevidde. Rapporten var tema for vår #Klimafrokost fredag 21. mai.

Her kan du laste ned presentasjonene til Anders Bjartnes og Glen Peters.