IFE inn i Klimastiftelsens Råd

Institutt for energiteknikk – IFE – er blitt fast medlem i Rådet til Norsk klimastiftelse. Det er forskningsdirektør Martin Smedstad Foss som skal representere IFE i Rådet.

Martin Smedstad Foss

Blant mye annet arbeider IFE med nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. Med sin kompetanse innen digitalisering bidrar også instituttet til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. 

Forskningsleder Martin Smedstad Foss som skal representere IFE i Rådet, har en bakgrunn som forsker innen materialteknologi og er utdannet ved NTNU i Trondheim. Gjennom sin stilling som forskningsdirektør har Foss ansvar for retning og utforming av strategi for IFEs forskning.

– Jeg har en sterk interesse for energitransisjon og omstilling av norsk industri. Gjennom min erfaring fra både olje og gass og nullutslippsteknologi er jeg opptatt av løsninger for fremtiden som ivaretar både klima, industrien og en rettferdig fordeling av byrden for den grønne omstillingen, sier Martin Smedstad Foss.   

– Gjennom deltagelse i Rådet ønsker jeg å involvere meg i diskusjoner og meningsutveksling med representanter med ulik bakgrunn slik at vi i fellesskap kan komme med råd som ivaretar en bredde i utfordringene som i noen grad mangler i det offentlige ordskiftet, sier han.    

IFE-forskere mye brukt av Norsk klimastiftelse

– IFE er en viktig bidragsyter i arbeidet med å få fart på omstillingen til et samfunn som kan drives på mer fornybar energi og med mer effektiv bruk av energi. Det er derfor med stor glede vi ønsker forskningsinstitusjonen velkommen som medlem av Klimastiftelsens Råd, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i Norsk klimastiftelse.

– IFEs kompetanse innen fornybar energi og annen nullutslippsteknologi står godt til den kompetansen som rådet representerer fra før – og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med IFEs arbeid og dra veksler på Martin Smedstad Foss kunnskap og erfaring, sier Paarup Michelsen.

Denne våren har flere av IFEs-forskere blitt trukket inn i Klimastiftelsens arbeid. I april publiserte vi et ekspertintervju med avdelingsleder Ole Christen Reistad om kjernekraft som klimaløsning. I mai var forsker Josefine Selj gjest i Klimakvarteret der hun holdt foredrag om solenergi i Norge. IFE bidra også med faglig innhold til temanotat om solenergi mot 2050 som ble gitt ut i månedsskiftet mai/juni. 

Klimastiftesens Råd har en rådgivende funksjon. Med IFEs inntreden er nå 24 institusjoner og selskaper med i Rådet:

IFE – Institutt for energiteknikk, Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Kommunalbanken, NORSUS, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune, Sparebanken Vest og BKK.