Høringsuttalelse: Ja til klimalov

Norsk Klimastiftelse anbefaler i sitt høringssvar til regjeringen at Norge innfører en klimalov med karbonbudsjetter.

Norsk Klimastiftelse anbefaler i sitt høringssvar til regjeringen at Norge innfører en klimalov med karbonbudsjetter og et uavhengig overvåkingsorgan.

Last ned: Klimastiftelsens høringsuttalelse om klimalov (PDF)

En klimalov vil gi langsiktige rammer for samfunnsutviklingen, skriver Stiftelsen i høringssvaret.

«Norske klimautslipp må reduseres kraftig de kommende tiårene. Langsiktighet, forutsigbarhet og handling på tvers av ulike sektorer er helt nødvendig for å oppnå en nødvendig samfunnsomlegging. Karbonbudsjetter vil gi en langsiktig ramme for samfunnsutviklingen og dermed for politikken, mens et uavhengig overvåkingsorgan vil bidra til å sikre at politikken faktisk gjennomføres.

Innføring av en klimalov – med karbonbudsjetter og et uavhengig overvåkingsorgan – vil derfor være et viktig redskap på Norges lange vei mot lavutslippssamfunnet.»

Storbritannia var først ute med egen klimalov. Allerede i 2008 lovfestet britene utslippsmål både for 2030 og 2050. Den britiske klimaloven har vært modell for Danmark og Finlands klimalover.

Les også: