Kan EUs plan om å innføre en karbontoll få fart på globale utslippskutt? – Se opptak fra #Klimafrokost

EUs karbontoll som klimapolitisk virkemiddel var tema da vi inviterte til #Klimafrokost 22. juni. Se opptak og last ned presentasjonene her.

EU vurderer nå å få på plass et system med en karbontoll – eller en grenseavgift. Denne skal hindre at utslippsintensiv industri flytter ut av EU når prisen på å slippe ut CO2 gradvis øker internt i EU. En karbontoll kan også bidra til å finansiere deler av energiomstillingen. Forslaget møter både motbør og applaus. EUs karbontoll som klimapolitisk virkemiddel var tema da vi inviterte til #Klimafrokost 22. juni.

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 


Hvilke virkninger kan vi vente av de ulike måtene å utforme karbontollen på? Kan vi løse utfordringen med karbonlekkasje med andre innretninger?

Innlegg v/ Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Last ned presentasjon


Hva er forholdet mellom EUs karbontoll og en klimaklubb?

Innlegg v/ Indra Øverland, forsker ved NUPI.

Last ned presentasjon


EUs mulige karbontoll: hva går ideen ut på og hvem former den?

Innlegg v/ Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Last ned presentasjon


Hvordan kan en mulig karbontoll i EU påvirke kvoteprisen?

Innlegg v/ Ingvild Sørhus, Lead EU Carbon Analyst hos Refinitiv.

Last ned presentasjon


Samtale

Samtale med Rønnaug Sægrov Mysterud, Vice President, Head of EU Affairs – Norsk Hydro, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europabevegelsen.