Lavkarbonsamfunnet avlyst?

Det norske nasjonalbudsjettet legger til grunn at de norske klimagassutslippene vil være høyere i 2030 enn i dag, skriver Anders Bjartnes i dette innlegget. I Nasjonalbudsjettet for 2013 viser finansminister Sigbjørn Johnsen frem en graf som fortjener stor politisk oppmerksomhet. En fremskrivning mot 2030 viser at Norges klimautslipp vil være høyere om 18 år enn …

Det norske nasjonalbudsjettet legger til grunn at de norske klimagassutslippene vil være høyere i 2030 enn i dag, skriver Anders Bjartnes i dette innlegget.

I Nasjonalbudsjettet for 2013 viser finansminister Sigbjørn Johnsen frem en graf som fortjener stor politisk oppmerksomhet. En fremskrivning mot 2030 viser at Norges klimautslipp vil være høyere om 18 år enn i dag.Se på den røde streken i figuren nedenfor:

Utslippene er som man ser forventet å øke ganske kraftig frem mot 2020 på grunn av økte utslipp fra petroleumssektoren, for så å falle litt det neste tiåret frem mot 2030. I den samme tidsperioden må de globale utslippene falle kraftig – hvis utslippsbanen skal følge kravene togradersmålet setter. Nasjonalbudsjettet sier ingenting om hvordan utslippene er forventet fordelt mellom ulike sektorer i samfunnet, hvor de vil øke – og hvor de er forventet å falle.

Finansdepartementet legger tilsynelatende til grunn at Norge ikke skal redusere sine nasjonale utslipp i denne perioden hvor «knekken» for alvor må slå inn for de globale utslippene, ikke minst i OECD-landene. Hva er dette for noe? Regner regjeringen med at Norge – i motsetning til verden for øvrig – skal fortsette som før mens alle andre reduserer sine CO2-utslipp?

Les resten av innlegget til Anders Bjartnes, og svaret fra statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet, på Energi og Klima.