Klimakrisen og internasjonal solidaritet – Se opptak fra #Klimafrokost

Klimakrisen og internasjonal solidaritet var tema da vi holdt vår femtiende #Klimafrokost. Se opptak og last ned presentasjonene her.

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 


Slik kaster klimaendringer og katastrofer verdens sårbare på flukt – i dag.  

Innledning ved Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere visegeneralsekretær i FN.

Last ned presentasjon


Hva forteller den nye rapporten fra FNs klimapanel oss om endringer i ekstremhendelser og andre værforhold i årene som kommer? Hvordan kan disse fysiske farene påvirke framtidig mulighet for matproduksjon og tilgang til vann i områder i verden som allerede er under press? 

Innlegg ved Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning og forfatter av den nye boken «2070 – alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den».

Last ned presentasjon


Hvor og hvordan kan Norge best bidra med klimarelatert utviklingsarbeid og bistand? Hvilke analyser eller vurderinger legges til grunn for valg av prosjekter? Hvor er behovet størst?

Innlegg ved Stig Ingemar Traavik, avdelingsdirektør i Avdeling for klima og miljø i Norad.

Last ned presentasjon


Hvilket ansvar har Norge som oljenasjon for å bidra til å begrense den globale oppvarmingen? Hvilket ansvar har Norge for å bidra til å gjøre fattige land i stand til å klimatilpasse landene sine? 

Samtale med:

  • Guri Melby, leder i Venstre, stortingsrepresentant og tidligere kunnskaps- og integreringsminister.
  • Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF, tidligere utviklingsminister og styremedlem i The Global Center on Adaptation.
  • Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre.