Klimakunnskap med 2°C

Magasinet 2°C gir deg troverdig og oppdatert kunnskap fra klimavitenskapen.

19. november ble den aller første utgaven av klimamagasinet 2°C lansert. Norsk Klimastiftelse er ansvarlig utgiver, men utgivelsen skjer i nært samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning.

2°C skal være troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer. Som leser skal man kunne forvente at 2°C presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, formidler kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og gir innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet.

På nettsiden www.tograder.no finner du alle artikler, bestillingsskjema og annen relevant informasjon.