Klimalederen: Samarbeid mellom Energi og Klima og Skift

Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima lanserer nå Klimalederen i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere.

Abonner på Klimalederen:

Klimalederen analyserer og kommenterer de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge. Den er spesielt rettet mot toppledere og beslutningstakere som trenger kunnskap om de viktigste nyhetene som beveger det grønne skiftet, og vil det nærmeste halvåret komme ut annenhver uke.

Klimalederen er skrevet av Energi og Klimas redaktør Anders Bjartnes, og det er Energi og Klima som er ansvarlig for innholdet.

Den første Klimalederen finner du her.

Skift sender Klimalederen til sine medlemmer, men den vil i likhet med alt annet stoff på Energi og Klima være åpent tilgjengelig for alle, og fra neste utgave vil den også sendes ut til alle som abonnere spesielt på nyhetsbrevet Klimalederen – som med de andre nyhetsbrevene Energi og Klima lager.

– Det er en stor og økende flom av nyheter og kommentarer om klima- og energispørsmål. Klimalederen skal analysere og kommentere de viktigste nyhetene i feltet, både internasjonalt og i Norge. Vi håper vi med Klimalederen kan gjøre det lettere for leserne å følge med, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima.

– For oss er det veldig fint å samarbeide med Skift. Samarbeidet gjør at vi når ut til flere lesere, og gjør det lettere for oss å fylle vår rolle, som er å gi beslutningstakere kunnskap som gjør dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet, avslutter Bjartnes.