2°C lansert!

Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning har nå lansert den nye klimapublikasjonen 2°C. 2°C skal gi norske beslutningstakere oppdatert og lett forståelig informasjon fra klimavitenskapen.  Årets utgave av 2°C viser at temperaturen gjør 2012 til et rekordår: Året 2012 ligger an til å bli blant de varmeste årene som er observert. Dette skjer uten en sterk …

Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning har nå lansert den nye klimapublikasjonen 2°C. 2°C skal gi norske beslutningstakere oppdatert og lett forståelig informasjon fra klimavitenskapen. 

Årets utgave av 2°C viser at temperaturen gjør 2012 til et rekordår:

  • Året 2012 ligger an til å bli blant de varmeste årene som er observert. Dette skjer uten en sterk El Nino eller unormalt stor utstråling fra solen.
  • For første gang har også CO2-målestasjoner i Arktis målt et CO2-nivå som ligger over 400 ppm. Vi må minst 3 mill år tilbake i tid for å finne tilsvarende CO2-konsentrasjon i atmosfæren.
  • Sommersmeltingen i Arktis har ført til et rekordlavt nivå av sjøisutbredelse, Langt under den forrige rekorden fra 2007.
  • På det høyeste punktet på Grønland har forskere for første gang opplevd å gå ut i slaps på områder som tidligere ikke har vært utsatt for sommersmelting, og målestasjoner har står på skakke på grunn av at isen synker.
  • Aldri har det vært målt mindre snø på den nordlige halvkule om våren.
  • I USA opplevde vi en katastrofal tørke som går ut over verdens matvarelagre. Så kom orkanen Sandy og oversvømte New York. Unormalt varmt vann utenfor østkysten av USA var medvirkende årsak til at orkanen gikk så langt nord, ble så ster og brakte med seg så mye vann.
  • Selv med relativt optimistiske fremtidsscenarier, vil de kaldeste somrene I fremtiden bli varmere enn de varmeste somrene som noensinne er blitt observert, i de fleste befolkningstette områdene i tropene og subtropene.
  • Togradersmålet kan fortsatt nås, men krever storstilte reduksjoner I utslipp av drivhusgasser. Vi nærmer oss hurtig det kritiske nivået for CO2 I atmosfæren, og for hvert år vi venter med å omstille oss, jo mindre sannsynlig blir det at togradersmålet nås.

Troverdig kilde til kunnskap – på nett og papir

2°C, som skal komme ut i en oppdatert utgave en gang i året, skal være en troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer. Som leser skal man kunne forvente at 2°C presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, formidler kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og gir innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet.

På nettsiden www.tograder.no finnes samtlige artikler fra årets magasin. I tillegg kan 2°C i sin helhet lastes ned gratis til pc, nettbrett eller mobil. Nettsiden inneholder også en del grafiske elementer som til fri bruk.