Klimaomstilling i oljelandet – se opptak fra kunnskapsmøtet i Stavanger

UiS, Sølvberget og Norsk klimastiftelse inviterte til et åpent kveldsmøte med tema klimaomstilling i oljelandet. Se opptak fra møtet her.

Klimaomstillingsutvalget kom i høst med sin rapport «Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene». Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning, var en av utvalgslederne. 

På dette åpne diskusjonsmøtet på Sølvberget bibliotek i Stavanger innledet Halvorsen om Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger. I samtalepanelet i etterkant møter du økonom og rektor ved UiS Klaus Mohn og hans kolleger innovasjonsforsker Kristiane Marie Fjær Lindland og statsviter Oluf Langhelle – som alle tre har engasjert seg i klima- og omstillingsdebatten. Vi setter av god tid til samtale med og spørsmål fra publikum. 

Arrangementet var et samarbeid mellom biblioteket, Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse. Møteleder var Kirsten Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse.

Program

Velkommen

Velkommen v/ møteleder Kirsten Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse. 


Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger

Innlegg ved Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning og en av utvalgslederne. 


Samtale med Klaus Mohn

Samtale mellom Kirsten Øystese og Klaus Mohn, økonom og rektor ved Universitetet i Stavanger.


Samtalepanel

Samtalepanel med Klaus Mohn og hans kolleger innovasjonsforsker Kristiane Marie Fjær Lindland og statsviter Oluf Langhelle


Spørsmål fra salen