Klimarisiko, kommunevalg og Klimastiftelsen – i media

Klimarisko blir et mye viktigere tema de neste årene – ikke minst lokalt. Klimastiftelsen har belyst temaet i flere artikler i lokale og regionale aviser nå i valgkampen.

Å vurdere og håndtere ulike former for klimarisiko er nødvendig når kommunene skal fattes beslutninger. De nyvalgte kommunestyrene skal etter loven – senest innen et år etter at de er konstituerte – arbeide frem og vedta en kommunal planstrategi. Også her må klimarisiko bli et tema. Å utsette eller ignorere klimarisio kan bli en dyr affære. Her er et utvalg av våre artikler fra regionsaviser, lokalaviser og Energi og Klima.