Lokale bygg og klima: Rehabilitering framfor riving? – Se opptak fra webinaret

KBN og Norsk klimastiftelse inviterte til et timelangt webinar om rehabilitering framfor riving som lokalt klimatiltak. Se opptak fra webinaret og last ned presentasjonene her.

Riving av bygg fører hvert år til store mengder avfall. Å bygge nytt kan føre til store utslipp av CO2 – både i produksjonen av de nye materialene og i bygg- og anleggsperioden. Kommuner og lokalt næringsliv setter hvert år opp mange nye bygninger – som barnehager, skoler, sykehjem, kulturhus, bibliotek, idrettshaller og næringsbygg.  Men for å nå klimamålene må utslippene i bygg- og anleggssektoren synke – år for år. Hvordan kan kommuner gå fram for å vurdere rehabilitering framfor riving? Hvor store CO2-utslipp kan spares? Hvordan vil dette kunne slå ut rent økonomisk på kommuneøkonomien? Og: Hvordan gjennomføre et bra byggeprosjekt uten å rive og bygge nytt? Det var tema på dette webinaret som er et samarbeid mellom Kommunalbanken og Norsk klimastiftelse.

Program

Tenk deg om før du river!

Presentasjon ved Anne Solgaard, leder for kompetansheving i Grønn Byggallianse.

Last ned presentasjon


Sirkularitet i byggbransjen

Presentasjon ved Erik Osmundsen, styreleder i Norsk Gjenvinning.

Last ned presentasjon


Rehabilitering av Nesoddtangen skole

Presentasjon ved Anne Karin Sæther, FAU-leder ved Nesoddtangen skole

Last ned presentasjon