Mange vil ha 2°C-magasinet

Over 30.000 eksemplarer av 2°C-magasinet er nå sendt ut til videregående skoler over hele landet.

Takket være støtte fra Statkraft, Hydro, Umoe og Tekna har Norsk klimastiftelse nå i vinter kunnet distribuere 2°C-magasinet gratis til skoleklasser over hele landet. Årets utgave er spesielt rettet inn mot videregående skoler.

– Vi er overveldet over responsen. At så mange bestiller 2°C er et uttrykk for at det er stort behov for kunnskapsbasert og oppdatert faktainformasjon om klimatrusselen og hvilke grep som må gjøres for å kutte utslippene, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

BESTILL 2°C  SOM KLASSESETT

Paarup Michelsen benytter anledningen til å takke både store og små sponsorer, samt de faglige samarbeidspartnerne. 2°C er et samarbeidsprosjekt mellom Klimastiftelsen, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning og NTNU. Klimastiftelsen er utgiver og har det redaksjonelle ansvaret, mens forskerne deler sin kunnskap og innsikt gjennom intervjuer og som kilder.

Holder bestillingstakten fra de siste ukene seg oppe, er det bare snakk om kort tid før lageret hos Fagbokforlaget er tømt.

2°C gir leseren kunnskap om hvorfor klimaet endres, hvordan endringene merkes allerede, og hva som skal til for å begrense oppvarmingen som er i gang.

Magasinet presenterer stoff både om klimaproblemet og klimaløsningene. Gjennom ekspertintervjuer med forskere og oppdatert faktainformasjon forteller 2°C om klimatrusselens alvor og hvilke grep som må gjøres for å kutte utslippene – derav tittelen: Operasjon nullutslipp!

Magasinet lastes ned gratis og leses digitalt – noe vi håper mange vil gjøre! På tograder.no kan man også lese flere artikler, og finne oppdaterte klimadata på Klimavakten .

Når vi har valgt å rette magasinet spesielt inn mot videregående skoler, er årsaken denne, sier Paarup Michelsen:

  • Nesten uansett hvor dagens unge havner eller hva de kommer til å gjøre – både på fritiden og på jobb – vil de fremover støte på mange problemstillinger knyttet til klimaendringer og energiomstilling. De skal inn i et yrkesliv der mange jobber vil dreie seg om å «redde verden», som å finne ut av hvordan man kan sørge for nok mat, tilgang til elektrisitet, gode bygninger, effektiv transport og lønnsom industri – uten å ødelegge livsgrunnlaget med klimagassutslipp.
  • De som er elever og studenter i dag star foran større oppgaver og utfordringer enn generasjonene før dem.
  • De neste 30 årene må verden gjennomføre en gigantisk omstilling. I 2050 må vi bruke langt mindre fossil energi enn nå. Det skal produseres mye mer fornybar energi, og energien må brukes smartere og mer effektivt. Omstillingen skal skje på samme tid som antallet mennesker i verden øker og fattigdommen skal utryddes. I tillegg skal de hanskes med stadig mer alvorlige følger av klimaendringene, bade her til lands og rundt om på kloden.
  • Når vi skal gjøre så store og viktige samfunnsendringer, er det ekstra viktig å ha kunnskap nok til å fatte de riktige beslutningene. Forskerne kan gi oss nødvendig kunnskap, men i den samfunnsmessige omstillingen må alle bidra.

Skal vi klare å få dette til, må vi gjennomføre Operasjon nullutslipp!